Jak přežít rakovinu

V roce 2017 bylo podle Zdravotnické ročenky České republiky 2017 [ÚZIS ČR] hospitalizováno v českých nemocnicích 163 989 lidí s onkologickým onemocněním (v 31 985 případů nezhoubným). Tito lidé si museli projít těžkou osobní zkušeností a v mnoha případech i náročnou onkologickou léčbou. Pro 27 852 lidí onkologické onemocnění skončilo úmrtím [ČSÚ]. Náš projekt chce být průvodcem pro všechny z nich.

Jak přežít rakovinu

Od bezmoci a nemoci k moci a pomoci

Naše poslání

Chceme být průvodcem všem onkologicky nemocným, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. Onkologicky nemocným poskytujeme psychickou a srozumitelnou pravdivou informační podporu v průběhu všech fází onemocnění a léčby. Pomáháme jim projít si životní zkušeností, kterou onkologické onemocnění přináší, a najít sílu pro boj s nemocí. Podporujeme je v tom, aby dokázali z této životní zkušenosti vyjít silnější a vyrovnanější, než byli na jejím počátku.

Naše hodnoty

 1. Používáme výlučně jen science-based a evidence-based informace
 2. Důsledně uvádíme zdroje, ze kterých čerpáme
 3. Ctíme Hippokratovu zásadu hlavně neublížit
 4. Pacientům říkáme vždy pravdu
 5. Vyvracíme fake news

O projektu

Projekt Jak přežít rakovinu vznikl prapůvodně jako nápad na téma článku pro blog Je čas na změnu.cz, jenže problematika onkologických onemocnění je podstatně komplexnější, než se na první pohled může zdát. V Česku i ve světě existuje celá řada publikací, které se věnují informační podpoře pacientů s konkrétními onkologickými diagnózami. Velmi pěkně je mají zpracované americké zdravotní pojišťovny, ale i u nás v Česku lze na onkologických pracovištích na celou řadu zdařilých publikací narazit. Stejně tak existují knihy od bývalých onkologických pacientů popisující jejich vlastní zkušenosti s nemocí a to, jak nemoc prožívali. Dále lze nalézt i několik málo odborných publikací specializujících se na psychoonkologii a psychoneuroimunologii a na to, jak moc psychika ovlivňuje průběh onkologické léčby a reakce imunitního systému, které jsou však cíleny primárně na psychoterapeuty.

Projekt Jak přežít rakovinu má ale jinou ambici. Má se stát virtuálním průvodcem a psychickou i informační oporou pro lidi s onkologickou diagnózou. Nástrojem, který pomůže pacientům ke svobodnějšímu životu i rozhodování v průběhu nemoci a pomůže zmírnit úzkostné stavy, pocity bezmoci a opuštění. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby pomohly čtenáři projít pocity, které v dané etapě léčby může prožívat a aby mu také dodaly ty informace, které v té době může potřebovat. Obsahová náplň jednotlivých kapitol přitom vychází ze současných psychoonkologických a psychoneuroimunologických studií i psychoterapeutických kazuistik, které se zabývaly psychikou a pocity pacientů během onkologického onemocnění i nástroji pro prevenci některých nežádoucích důsledků nemoci na psychiku.

O autorovi projektu

Martin Zikmund absolvoval sebezkušenostní výcvik v Rogeriánské (PCA) psychoterapii u Diakonie ČCE a je v posledním ročníku Pražské psychoterapeutické fakulty na PVŠPS. Původně vystudoval elektrotechniku a informatiku na FEL ČVUT a podnikání a management v průmyslu na MÚVS ČVUT. Během studia na elektrotechnické fakultě se zaměřoval na výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií se zaměřením na aplikace v medicíně, včetně léčby nádorových onemocnění. Nejprve jako pomocná vědecká síla na katedře mechaniky a materiálů u prof. Václava Boudy, posléze jako doktorand na katedře telekomunikační techniky u školitele doc. Jiřího Choda, který se specializuje na medicinské aplikace. Právě bionanomedicíně se věnoval i při doktorském studiu na FEL ČVUT.

Martin Zikmund se věnuje soukromé poradenské praxi a vlastní společnost Nitana, která se zabývá problematikou štěstí v práci a prevenci psychosociálních rizik na pracovišti. S jeho články se můžete setkat na portálu Psychologie.cz, časopisu Psychologie dnes či časopisu Marianne. Především ale publikuje na vlastním blogu Je čas na změnu.cz.

Fáze projektu

Celý projekt je rozdělen celkem do pěti fází. Každý z fází se zaměřuje na jinou cílovou skupinu a skládá se z několika podčástí, které na sebe chronologicky navazují.

Celý projekt je rozdělen celkem do pěti fází. Každý z fází se zaměřuje na jinou cílovou skupinu a skládá se z několika podčástí, které na sebe chronologicky navazují.

 1. Onkologicky nemocní
  1. Online průvodce dostupný zdarma
  2. Úprava textů na základě širší zpětné vazby
  3. Knižní podoba průvodce dostupná na onkologických pracovištích v ČR a SR, ideálně bezplatně, či za mírný poplatek
  4. Lokální podpůrné terapeutické skupiny vedené psychoterapeuty v ČR a SR
 2. Pečující
  1. Online průvodce dostupný zdarma
  2. Knižní podoba průvodce dostupná na onkologických pracovištích v ČR a SR, ideálně bezplatně, či za mírný poplatek
  3. Lokální podpůrné terapeutické skupiny vedené psychoterapeuty v ČR a SR
  4. Svépomocné podpůrné skupiny vedené proškolenými pečujícími
 3. Lékaři a zdravotníci
  1. Školící materiály pro lékaře a zdravotníky v přístupu k onkologicky nemocným a jejich příbuzným
  2. Školení pro lékaře a zdravotníky v přístupu k onkologicky nemocným a jejich blízkým
 4. Zaměstnavatelé a spolupracovníci
  1. Online informační materiály pro zaměstnavatele a spolupracovníky onkologicky nemocných dostupné zdarma
 5. Onkologicky nemocné děti
  1. Pohádková knížka jako průvodce pro děti dostupný na dětských onkologických pracovištích
  2. Online průvodce dostupný zdarma pro rodiče
  3. Knižní podoba průvodce pro rodiče
 6. Přivedení aplikace CancerAid do ČR a SR a její zavedení do klinické praxe
  1. Vyjednání spolupráce s CancerAid
  2. Lokalizace aplikace do češtiny a slovenštiny
  3. Zpřístupnění lékařské části aplikace (a pacientského deníku) pro české a slovenské lékaře

Vizí projektu je expandovat i mimo hranice bývalého Československa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close