Od nemoci a bezmoci k moci a pomoci

Chceme být průvodcem všem onkologicky nemocným, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. Onkologicky nemocným poskytujeme psychickou a srozumitelnou pravdivou informační podporu v průběhu všech fází onemocnění a léčby. Pomáháme jim projít si životní zkušeností, kterou onkologické onemocnění přináší, a najít sílu pro boj s nemocí. Podporujeme je v tom, aby dokázali z této životní zkušenosti vyjít silnější a vyrovnanější, než byli na jejím počátku.

Naše hodnoty

  1. Používáme výlučně jen science-based a evidence-based informace
  2. Důsledně uvádíme zdroje, ze kterých čerpáme
  3. Ctíme Hippokratovu zásadu hlavně neublížit
  4. Pacientům říkáme vždy pravdu
  5. Vyvracíme fake news

SPONZOR PROJEKTU

O projektu

Projekt Jak přežít rakovinu vytvořil psychoterapeut Martin Zikmund, na jeho běhu se však podílela i celá řada dalších odborníků, kteří aktivně přispěli ke vzniku první publikace. Na počátku projektu stál článek o provázání psychiky na blogu JeČasNaZměnu.cz a závěrečná práce při studiu na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Nakonec z toho ale ve spolupráci s dalšími kolegy vznikl projekt, který chce být průvodcem všem onkologicky nemocným, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. Cílem je poskytovat onkologicky nemocným psychickou srozumitelnou a pravdivou informační podporu v průběhu všech fází onemocnění a léčby. Pomoci jim projít si životní zkušeností, kterou onkologické onemocnění přináší, a najít sílu pro boj s nemocí. Podporovat je v tom, aby dokázali z této životní zkušenosti vyjít silnější a vyrovnanější, než byli na jejím počátku.

Klíčovou součástí projektu budou podpůrné publikace pro onkologické pacienty a jejich blízké. Bohužel, s nástupem pandemie koronaviru byly práce na projektu zastaveny. Věříme však, že v budoucnosti se podaří projekt opět rozběhnout. V rámci projektu byla vytvořena jedna bezplatně dostupná publikace primárně určená pro odbornou veřejnost, kterou si můžete stáhnout níže.

Bezplatná publikace

Rakovina z pohledu těla a duše

Tato publikace je primárně určena pro lékaře, psychoterapeuty a pečující o onkologicky nemocné. Některé její pasáže se však ukázaly jako velmi přínosné i pro samotné onkologické pacienty, není však primárně určena pro onkologické pacienty. Pro onkologické pacienty bude určena zcela jiná publikace, které se chceme věnovat v budoucnu.

Rakovina z pohledu těla a duše je více než sto stránkovou publikací, která přináší shrnutí těch nejzásadnějších informací o léčbě onkologických onemocnění a jejích psychických aspektech postavených na science-based a evidence-based informacích, tedy vědeckých poznatcích postavených na důkazech. Ve stručné a zjednodušené formě přináší podstatné informace o „rakovině“, její biologické podstatě a vzniku a jednotlivých onkologických léčebných modalitách. Součástí publikace je i to, jaké má onkologické onemocnění a jeho léčba dopady na psychosociální prostředí pacientů, jejich emoce a prožívání. V co možná nejsrozumitelnější, avšak věcně správné, formě se snaží čtenáři předložit klíčové soudobé informace a poznatky o onkologických onemocněních z buněčné biologie, genetiky, imunologie, onkologie, radiologie, psychologie i relativně nově vzniklých oborů psychoonkologie a psychoneuroimunologie. Tím umožňuje čtenáři lépe porozumět celé řadě komplexních procesů a jinak mnohdy skrytých souvislostí a často i nahlédnout do života a prožívání onkologických pacientů. Obsah publikace také vyvrací některé časté mýty a přesvědčení a přináší náhled na skutečnou praxi onkologické léčby v ČR i na některé intrapsychické procesy onkologických pacientů, které působí komplikace při jejich léčbě, ale i v jejich vlastním psychosociálním prostředí.

Kontakt

Chcete se zeptat na cokoliv k projektu Jak přežít rakovinu? Chcete se do něj nějakým způsobem zapojit? Neváhejte nás kontaktovat!

Využít můžete e-mail info@jakprezitrakovinu.cz nebo kontaktní formulář.