Publikace

Rakovina z pohledu těla a duše

Rakovina z pohledu těla a duše je více než sto stránkovou publikací, která přináší shrnutí těch nejzásadnějších informací o léčbě onkologických onemocnění a jejích psychických aspektech postavených na science-based a evidence-based informacích, tedy vědeckých poznatcích postavených na důkazech. Ve stručné a zjednodušené formě přináší podstatné informace o „rakovině“, její biologické podstatě a vzniku a jednotlivých onkologických léčebných modalitách. Součástí publikace je i to, jaké má onkologické onemocnění a jeho léčba dopady na psychosociální prostředí pacientů, jejich emoce a prožívání. V co možná nejsrozumitelnější, avšak věcně správné, formě se snaží čtenáři předložit klíčové soudobé informace a poznatky o onkologických onemocněních z buněčné biologie, genetiky, imunologie, onkologie, radiologie, psychologie i relativně nově vzniklých oborů psychoonkologie a psychoneuroimunologie. Tím umožňuje čtenáři lépe porozumět celé řadě komplexních procesů a jinak mnohdy skrytých souvislostí a často i nahlédnout do života a prožívání onkologických pacientů. Obsah publikace také vyvrací některé časté mýty a přesvědčení a přináší náhled na skutečnou praxi onkologické léčby v ČR i na některé intrapsychické procesy onkologických pacientů, které působí komplikace při jejich léčbě, ale i v jejich vlastním psychosociálním prostředí.

Tato publikace je primárně určena pro lékaře, psychoterapeuty a pečující o onkologicky nemocné. Některé její pasáže se však ukázaly jako velmi přínosné i pro samotné onkologické pacienty, není však primárně určena pro onkologické pacienty. Pro onkologické pacienty bude určena zcela jiná publikace, která paralelně vzniká v rámci projektu Jak přežít rakovinu.

Publikaci Rakovina z pohledu těla a duše si můžete zdarma ve formátu PDF stáhnout níže.

Pokud najdete v publikaci nějaké překlepy, pravopisné chyby, nebo odborné nejasnosti, prosím kontaktujte nás.

%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close