Náš tým

Za projektem Jak přežít rakovinu stojí tým lidí, který se postupně vytváří. Už v současné době spolupracujeme i s dalšími lékaři a odborníky, a samozřejmě také s bývalými onkologickými pacienty, kteří nám poskytují cennou zpětnou vazbu k jednotlivým součástem průvodce.

Mgr. RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph. D.

Odborný garant – imunologie, onkochirurgie, obecná medicína

Vystudovala imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, 2. LF UK, psychologii na FF UK a má atestaci v oboru chirurgie, ze které má rovněž doktorát na PřF UK

Mgr. MUDr. Ing. Jaromír Stejskal

Odborný garant – farmacie, nádory dutiny ústní, obecná medicína

Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, 1. LF Univerzity Karlovy a MÚVS ČVUT

Ing. et Ing. Martin Zikmund

Autor projektu

Vystudoval FEL ČVUT, MÚVS ČVUT a Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS

Koho hledáme?

V tomto okamžiku se projekt nachází ve fázi, kdy chystáme bezplatného online průvodce pro onkologicky nemocné.

Bývalí onkologičtí pacienti

Hledáme onkologické pacienty, které již byly propuštěni z odborné péče onkologa a měli by zájem poskytnout zpětnou vazbu k textům jednotlivých kapitol.

Pacienty, kteří si ještě procházejí onkologickou léčbou, nebo jsou ještě stále v péči onkologa (tj. ještě neuplynulo 3 až 5 let po konci léčby) v tuto chvíli nehledáme, neboť je nechceme vystavit možné opětovné traumatizaci při procházení si článků o fázích nemoci, kterými si prošli teprve nedávno, nebo kterými si ještě procházejí.

Lékaři

Pro odborné korektury jednotlivých kapitol sháníme lékaře s atestací z následujících oborů:
– Klinická onkologie
– Alergologie a klinická imunologie
– Lékařská genetika
– Nukleární medicína
– Patologie
– Radiologie a zobrazovací metody
– Chirurgie
– Psychiatrie

Dále uvítáme lékaře ze všech typů onkologických pracovišť, kteří by nám v budoucnu pomohli šířit informace o projektu a tištěnou verzi publikace Jak přežít rakovinu (fáze 1b).

Psychoterapeuté

Pro fázi projektu 1c budeme chtít vytvořit síť psychoterapeutů v Česku a na Slovensku, na které se budou moci onkologičtí pacienti obrátit. Těmto terapeutům poskytneme i zaškolení pro práci s onkologickými pacienty. Hledáme výlučně psychoterapeuty, kteří mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČLS ČPS JEP nebo některou odpovídající evropskou institucí.

Psychologové a studenti psychologie

Hledáme studenty psychologie a psychology, kteří by pomohli sbírat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od onkologických pacientů a pomohli by s postupným vylepšováním textů jednotlivých kapitol.

Pomoc s produkcí

S celým projektem je a bude spojena také celá řada produkčních úkolů. V současné chvíli proto hledáme pomocníky na následující pozice:
– Asistenta – pro organizační pomoc při realizaci projektu a komunikaci s jednotlivými účastníky
– Korektora – pro jazykové korektury jednotlivých textů
– Grafika – pro přípravu doplňkové grafiky, event. grafiku webu a následně pro sazbu textu a přípravu tiskových dat.
– Překladatele – hledáme překladatele primárně do slovenštiny, ale také angličtiny a němčiny, kteří by pomohli přeložit veškeré texty


Napište nám

%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close