Chcete nám pomoci?

Finanční pomoc

Projekt Jak přežít rakovinu je neziskovým projektem, který je v tuto chvíli ve svém počátku. Projekt byl zahájen 30. 7. 2018 a v tuto chvíli je financován čistě z prostředků jeho zakladatele. V tuto chvíli hledáme primárně bezplatnou pomoc ve formě vašeho času věnovaného projektu. Koho přesně hledáme se dozvíte níže.

Pokud byste měli zájem přispět finančně, určitě budeme také rádi 😊 Můžete tak v tuto chvíli učinit převodem na bankovní účet zakladatela 2400103235/2010. V další fázi je v plánu vytvořit klasickou nadaci, která projekt bude zastřešovat a bude získávat finance ze soukromých darů a vlastních aktivit, ze kterých už podle zákona nebude muset odvádět státu daň z příjmu. Z financování a darů jsou a priori vyloučeny všechny farmaceutické firmy a zdravotnická zařízení bez rozdílu, aby byla zajištěna dostatečná důvěryhodnost vůči onkologickým pacientům.

Personální pomoc

V tomto okamžiku se projekt nachází ve fázi, kdy chystáme bezplatného online průvodce pro onkologicky nemocné.

Bývalí onkologičtí pacienti

Hledáme onkologické pacienty, které již byly propuštěni z odborné péče onkologa a měli by zájem poskytnout zpětnou vazbu k textům jednotlivých kapitol.

Pacienty, kteří si ještě procházejí onkologickou léčbou, nebo jsou ještě stále v péči onkologa (tj. ještě neuplynulo 3 až 5 let po konci léčby) v tuto chvíli nehledáme, neboť je nechceme vystavit možné opětovné traumatizaci při procházení si článků o fázích nemoci, kterými si prošli teprve nedávno, nebo kterými si ještě procházejí.

Lékaři

Pro odborné korektury jednotlivých kapitol sháníme lékaře s atestací z následujících oborů:
– Klinická onkologie
– Alergologie a klinická imunologie
– Lékařská genetika
– Nukleární medicína
– Patologie
– Radiologie a zobrazovací metody
– Chirurgie
– Psychiatrie

Dále uvítáme lékaře ze všech typů onkologických pracovišť, kteří by nám v budoucnu pomohli šířit informace o projektu a tištěnou verzi publikace Jak přežít rakovinu (fáze 1b).

Psychoterapeuté

Pro fázi projektu 1c budeme chtít vytvořit síť psychoterapeutů v Česku a na Slovensku, na které se budou moci onkologičtí pacienti obrátit. Těmto terapeutům poskytneme i zaškolení pro práci s onkologickými pacienty. Hledáme výlučně psychoterapeuty, kteří mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČLS ČPS JEP nebo některou odpovídající evropskou institucí.

Psychologové a studenti psychologie

Hledáme studenty psychologie a psychology, kteří by pomohli sbírat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od onkologických pacientů a pomohli by s postupným vylepšováním textů jednotlivých kapitol.

Pomoc s produkcí

S celým projektem je a bude spojena také celá řada produkčních úkolů. V současné chvíli proto hledáme pomocníky na následující pozice:
– Asistenta – pro organizační pomoc při realizaci projektu a komunikaci s jednotlivými účastníky
– Korektora – pro jazykové korektury jednotlivých textů
– Grafika – pro přípravu doplňkové grafiky, event. grafiku webu a následně pro sazbu textu a přípravu tiskových dat.
– Překladatele – hledáme překladatele primárně do slovenštiny, ale také angličtiny a němčiny, kteří by pomohli přeložit veškeré texty do těchto jazyků.

Kontaktujte nás

%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close